Thứ Ba, ngày 25 tháng 09 năm 2018

Luật BHXH, Luật BHYT.

In

1. Luật BHXH năm 2014 do Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Tải Luật BHXH năm 2014 tại đây.

2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT  do Quốc Hội ban hành ngày 13/06/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

Tải Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT tại đây.

3. Nghị định số 44/2017/NĐ-CP của Chính Phủ Quy định mức đóng BHXH bắt buộc và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ban hành ngày 14/04/2017 và có hiệu lực từ ngày 14/04/2017.

Tải Nghị định 44/2017/NĐ-CP tại đây.

4. Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính Phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Ban hành ngày 30/06/2017 và có hiệu lực từ ngày 15/08/2017.

Tải Nghị định 76/2017/NĐ-CP tại đây.

5. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP của Chính Phủ Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Ban hành ngày 12/09/2017 và có hiệu lực từ  ngày 01/11/2017.

Tải Nghị định 103/2017/NĐ-CP tại đây.

6. Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính Phủ Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Ban hành ngày 06/10/2017 và có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

Tải Nghị định 112/2017/NĐ-CP tại đây.

7. Bộ Luật Hình sự

Ban hành ngày 27/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/201+.

Tải 100/2015/2013 bộ luật hình sự tại đây.

8. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

Ban hành ngày 20/6/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

Tải 12/2017/QH14: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 tại đây.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346084
Hôm nay: 94Theo tuần: 188Theo tháng: 2307