Thứ Bảy, ngày 21 tháng 07 năm 2018

Văn bản

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLL-BNN

In

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLL-BNN lên trang Website BHXH tỉnh.

(Ban hành kèm theo Công văn  số 264/BHXH-CST ngày 8/03/2018 của  BHXH tỉnh Lâm Đồng) download file

 

 

Văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng

In
Số/ Ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
97-BC-UBND Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 03 và trước kỳ họp lần thứ họp 04 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2020) 31/05/2018
622-TB/TU Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 21/05/2018
62/CTR-TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. 23/5/2018
51/KH-TU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới". 16/04/2018
50/KH-TU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII  "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới". 16/04/2018
03/CT-UBND Về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. 15/03/2018
65/2017/NQ-HDND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng tham gia BHYT do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 18/12/2017
184/QĐ-UBND Quyết định Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 24/01/2017
3887/UBND-VX3 V/v tăng cường thực hiện kết nối liên thông dữ liệu KCB BHYT 08/07/2016

 

 

Văn bản của BHXH tỉnh Lâm Đồng

In
Số/ Ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1025/QĐ-BHXH Về việc giao dự toán chi BHYT năm 2018. 23/5/2018
220_BHXH-TN&TKQTTHC Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNNN trên trang TTĐT 08/3/2018
220_BHXH-TN&TKQTTHC Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 21/02/2017

 

 

Văn bản của BHXH Việt Nam

In
Số/ Ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1946/BHXH-LT Trích yếu: V/v Kiểm tra rà soát hồ sơ hưởng BHXH 31/05/2018
1882/BHXH-CSYT Trích yếu: V/v tăng cường công tác giám định BHYT năm 2018 28/05/2018
1150/BHXH-VKH Trích yếu: V/v định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 05/04/2018
910/KH-BHXH Trích yếu: Kế hoạch triển khai một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Đại lý thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng 20/03/2018
952/KH-BHXH Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018 23/03/2018
665/BHXH-TCCB V/v thực hiện hỗ trợ đối với lực lượng phòng cháy và chữa cháy 01/03/2018
342/BHXH-BVT V/v hướng dẫn thanh toán Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi 30/01/2018
804/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018 13/03/2018
54/QĐ-BHXH Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội 05/01/2018
5858/Ctr-BHXH Chương trình Công tác thông tin, truyền thông năm 2018 28/12/2017
228/QĐ-BHXH Quyết đinh Về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam 13/02/2018
229/QĐ-BHXH V/v Quyết định Ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Trang/Cổng Thông tin điện tử ngành Bảo hiểm xã hội 13/02/2018
621/BHXH-CSYT V/v Giám định các nội dung chưa đúng quy định trong thanh toán KCB BHYT 26/02/2018
234/QĐ-BHXH V/v Ban hành quy chế thi đua khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 23/02/2018
765/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động thương binh xã hội 08/03/2018
637/BHXH-TT V/v công bố Khung lập kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam 02/03/2017
01-DTTS-ĐGXH Khung lập kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội phục vụ Dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam 17/02/2017
DM_TTHC Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 09/01/2017
3220/BHXH-CSXH V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 55/2016/NĐ-CP và giải quyết hưởng các chế độ BHXH kể từ ngày 01/5/2016 24/08/2016
917/QĐ-BHXH Quyết định ban hành cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 2.0 20/06/2016
2046/BHXH-CSYT V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT 06/06/2016

 

 

Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

In

Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) download file

 

 
Bắt đầuLùi12345678Tiếp theoCuối
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345470
Hôm nay: 65Theo tuần: 526Theo tháng: 1773