Thứ Hai, ngày 18 tháng 06 năm 2018

Thủ tục đăng kí bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục đăng kí hưởng bảo hiểm thất nghiệpHTML clipboard

Số hồ sơ:  
Cơ quan thống kê: Lâm Đồng - Sở Lao động – TBXH tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê Bảo hiểm thất nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động – TBXH tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được
uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – TBXH tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh; Phòng lao động – TBXH cấp huyện.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

 Quyết định hành chính
Tên bước Mô tả bước
Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ
Bước 2 Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa, Sở Lao động –TBXH tỉnh Lâm Đồng
- Thời gian: Vào các ngày trong tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
+ Sáng từ 7 h30’ đến 11h30’
+ Chiều từ 13h30’ đến 17 h
- Người đến nộp hồ sơ phải xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả. Trong trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo đúng quy định.
Bước 3 Nhận kết quả:
- Địa điểm: Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa, Sở Lao động –TBXH tỉnh Lâm Đồng
- Thời gian: Vào các ngày trong tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
+ Sáng từ 7 h30’ đến 11h30’
+ Chiều từ 13h30’ đến 17 h
Khi đến nhận kết quả, cá nhân phải mang theo giấy hẹn trả kết quả; Trong trường hợp nhận hộ: Người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền và CMTND của người uỷ quyền kèm theo giấy hẹn trả kết quả.

Thành phần hồ sơ

HTML clipboard

1 Đăng ký thất nghiệp (mẫu 1)
2 Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 2)
3 Bản sao Hợp đồng lao động, hợp đồng lao động đã hết hạn, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động
4 Sổ Bảo hiểm xã hội.

Số bộ hồ sơ: 01


HTML clipboard

HTML clipboard

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký thất nghiệp (mẫu số 1)
Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBX...
Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 2 )
Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBX...


Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

HTML clipboard

  Nội dung Văn bản qui định
1. Đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng
trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định
của pháp luật lao động hoặc chấp dứt hợp đồng làm việc theo qưy định của
pháp luật về cán bộ, công chức.
Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày...
2 Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao
động theo quy định.
Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày...

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345178
Hôm nay: 62Theo tuần: 62Theo tháng: 1625